"Sám buď změnou, již chceš vidět ve světě"

      Vítejte, milí přátelé!

 Honza Duda


Vědomí pravé podstaty života, jeho smyslu a přirozených zákonů může snadno objevit každý z nás. 

Pocity nenaplnění, méněcennosti, ztracenosti lze díky správnému způsobu uvažování proměnit v příležitosti k osobnímu růstu a nalezení sebe sama. 

Chci přispět ke zlepšení světa, aby se stal změnou, kterou potřebuje. Přitom "vím, že nic nevím".

Jsem člověk. Nic víc, nic míň.


A tak píšu...

Více o mně

Reference

Ozvěte se mi

Velmi si vážím jakéhokoli Vašeho názoru a jsem za něj vděčný, protože právě to je pravou podstatou mého snažení. 

    Kontaktujte mě

"Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom na Vás"

"Na podzim padá splín a taky listí..." zpívá se v jedné písni a možná je to ač jednoduchá, tak velká pravda - minimálně s tím listím.

Uběhl už nějaký čas od doby, kdy jsem naposledy něco napsal či přidal příspěvek... No, není to tak úplně pravda.

To se takhle jednoho rána probudíte a zjistíte, že Vaše partnerka je těhotná. Nebo bych to mohl uvést obráceně: To se takhle jednoho rána probudíte, zjistíte, že jste těhotná a řeknete to partnerovi. Obojí je v podstatě stejné - zkrátka se narodí miminko. Co však není vůbec stejné, je Vaše role. Buď jste nastávající matkou, nebo nastávajícím otcem...

Nepopsaný list papíru je pro mě něčím tajemně vyzývavým. Tabula rasa je jako nový začátek. Je to příležitost stvořit něco, co ještě nikdy neexistovalo. Silně mě přitahuje neuchopitelnost volné myšlenky, která náhle dostane určitou podobu a začne existovat nejen v mysli jedné, ale promítne se i do ostatních. Nejkrásnější na tom je, že ta původní...

Po zveřejnění článku Jak jsem se stal policistou a proč jím už nemůžu být jsem se nestačil divit tomu, co se začalo dít. Nejprve se ozvalo několik kolegů, známých a kamarádů s tím, že se jim článek moc líbí, neboť jsem prý policejní situaci v naší zemi vystihl velmi přesně. Po pár dnech mi začaly přicházet e-maily snad...

Navštěvoval jsem Gymnázium Dr. Randy, dnes Dr. Antona Randy, v Jablonci nad Nisou, kam jsem se dostal v rámci přijímacího řízení. Považuji to za velmi silný projev osudu. Nemyslím si totiž, že bych se na gympl býval dostal, kdyby se tehdy vedení školy poprvé v historii nerozhodlo pro veliký zájem ze strany potencionálních studentů otevřít dvě...

Nastal podzim a s ním přišla i všem známá prapodivná atmosféra. Někdo ji označuje za podzimní depresi. Já s tím nesouhlasím. Počasí nepochybně ovlivňuje naší náladu, pocity, a tím pádem i celkové dění kolem nás a hlavně v nás. Z teplého radostného léta přichází období spánku. Příroda umklne na dlouhé měsíce. Stromy shazují listí a odhalují nám svá...

O dobru a zlu

11.10.2018

Boj dobra a zla hraje velice významnou roli v celém lidském společenství. Je o něm uvažováno v pohádkách, románech, v tradičních mýtech, ale také třeba v historických učených textech, které za dobro a zlo pouze "dosazují", řekněme, politické protistrany, jež dané historické události a souvislosti údajně tvořily.

O době

05.10.2018

Každý z nás poměrně často hovoří o době. Pokud se v rámci společenského rozhovoru dostaneme k debatě téměř o čemkoli, co se týká nějakých veřejných záležitostí, jako je politika, kriminalita, společnost anebo prostého sociálního prostředí v komplexním měřítku, pak mnozí příčinu nějakého problému vidí v době. "Je to dobou, špatnou dobou, dříve to...

O lidech

29.09.2018

Kdo vlastně jsme a odkud pocházíme? To jsou jedny z prapůvodních otázek, jimiž se my, příslušníci lidské rasy, zabýváme možná od našeho objevení na Zemi. Nikdo z nás vlastně neví, jak jsme se zde objevili. Existují dvě základní teorie, lépe řečeno dvě velmi obecná pojetí. Jedno z nich můžeme označit za náboženské, související s určitým druhem...

Není to dlouho, co jsme s nahodilou partou přátel a rodiny rozmlouvali u ohýnku o různých událostech, které se staly, a já se ihned rozhodl, že se musím podělit o jednu z příhod, která vznikla při snaze posekat zahradu. Hlavním hrdinou je můj táta a moje mamka Ifka, což samo o sobě zvěstuje skvělou zábavu.

O pozornosti

24.09.2018

V Životě máme jen velmi málo jistot. Myslím opravdových jistot, čili těch, které vycházejí ze Života samotného. Možná bych mohl říci, že jedinou skutečnou jistotou je smrt. Zemřít je také naprosto jediné, co opravdu musíme. Ostatní takzvané povinnosti jsou spíše vymyšlené lidmi, společností, Systémem. Vymysleli jsme prostor, v němž musíme chodit do...

Smysl Života je něco, co, tedy podle mého názoru, každý z nás hledá. Hledání začíná v momentě, kdy si uvědomujeme, že žijeme, rosteme, že někam spějeme. Tedy někdy v dětství. Možná je označení "smysl" nepříliš správné. Jedná se totiž rovněž o důvod, naplnění, poslání. To vše v sobě smysl Života zahrnuje. A nevím o nikom, kdo by tyhle základní...

O víře

18.09.2018

Říká se "Věř a víra Tvá Tě uzdraví". Tato slova, jež jsou několikrát zmíněna v různých částech Bible, přesahují daleko za hranice víry ve smyslu nějakého náboženství. To jsem si dříve příliš neuvědomoval. Samotný pojem "víra" jsem měl spojený právě s náboženstvím, od kterého jsem se více méně distancoval. Víra ale může znamenat prosté "věřit". A...

Možná jste slyšeli o americké skupině, která si říká "Jackass". Byli to kluci, dnes už dospělí chlapi, kteří se inspirovali jinou skupinou, finskými "Dudesons". Obě tyto bandy se proslavily tím, že vymýšlely způsob, jak pobavit lidi. Dospěly k názoru, že lidé mají rádi videa, v nichž si někdo ublíží, což je trochu smutná pravda. Možná to souvisí s...

O médiích

14.09.2018

Účelem hromadných sdělovacích prostředků, které jsou označovány jako masmédia, obecně média, je informovat veřejnost o událostech, ke kterým došlo nejen u nás v České republice, ale i jinde ve světě. Jde o sdělovací prostředky, díky nimž máme svobodný přístup k informacím, dalo by se říci k významným informacím. Právo na svobodný přístup k...

O čase

11.09.2018

Nejčastější uvažování o čase z pohledu lidského vnímání je myšlenka přímky, spíše úsečky, která začíná v nějakém bodě, matematicky označeném jako krajní bod úsečky, a vede do dalšího, opět krajního bodu. Na jednom z těchto bodů něco začíná, poté nějakou dobu trvá, mění se a vyvíjí, a na druhém končí. Proto se nedá hovořit o přímce, protože ta, dle...

Jednoho horkého léta, bylo to někdy kolem roku 2002, jsme s Perňou, mým kamarádem, kterého můžete znát z vyprávění "Hloupý Honza", jako vždy trávili prázdniny spolu, a to, pokud počasí přálo, u přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou, našem rodném městě. Bavilo nás potloukat se kolem a vymýšlet exkluzivní nápady, jak využít a v podstatě zabít volný...

O rolích

09.09.2018

Pokud se na naši společnost podíváme z trochu jiného úhlu pohledu, tak zjistíme, že je v podstatě tvořena nikoli z lidí, ale z rolí, které si lidé přidělili. Na první pohled se to možná jeví jako jasné, protože je třeba zastávat jisté role, které společnost potřebuje k tomu, aby zdárně fungovala. Myslím tím převážně role zaměstnanecké, a v jejich...

O pravdě

05.09.2018

Pravdu jsem od dětství vnímal jako něco, co si někde přečtu, nebo mi někdo, komu věřím, řekne, a tím se stává určité tvrzení pro mě více méně svaté. Tím, že jsem v dětství nikdy příliš nečetl, jsem byl spíše odkázán na to, co mi kdo řekl. Byli to především mí rodiče a prarodiče, hlavně děda, kterého jsem vždy obdivoval a...

O Lásce

05.09.2018

O lásce existuje nekonečné množství nejrůznějších románů, filmů, písní, básní, úvah a také nikdy nevyslovených příběhů, které nosíme hluboko v srdci a často s námi umírají. Přitom si myslím, že je na ní nahlíženo mnohdy jinak, než jak si zaslouží. Tak, jako je to s osobními názory a pravdou, má na lásku každý svůj osobitý pohled. Mnoho lidí vidí...


UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte chytrý telefon, je pravděpodobné, že se Vám stránky nezobrazují správně.