Články


O médiích

14.09.2018

Účelem hromadných sdělovacích prostředků, které jsou označovány jako masmédia, obecně média, je informovat veřejnost o událostech, ke kterým došlo nejen u nás v České republice, ale i jinde ve světě. Jde o sdělovací prostředky, díky nimž máme svobodný přístup k informacím, dalo by se říci k významným informacím. Právo na svobodný přístup k...

O čase

11.09.2018

Nejčastější uvažování o čase z pohledu lidského vnímání je myšlenka přímky, spíše úsečky, která začíná v nějakém bodě, matematicky označeném jako krajní bod úsečky, a vede do dalšího, opět krajního bodu. Na jednom z těchto bodů něco začíná, poté nějakou dobu trvá, mění se a vyvíjí, a na druhém končí. Proto se nedá hovořit o přímce, protože ta, dle...

Jednoho horkého léta, bylo to někdy kolem roku 2002, jsme s Perňou, mým kamarádem, kterého můžete znát z vyprávění "Hloupý Honza", jako vždy trávili prázdniny spolu, a to, pokud počasí přálo, u přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou, našem rodném městě. Bavilo nás potloukat se kolem a vymýšlet exkluzivní nápady, jak využít a v podstatě zabít volný...

O rolích

09.09.2018

Pokud se na naši společnost podíváme z trochu jiného úhlu pohledu, tak zjistíme, že je v podstatě tvořena nikoli z lidí, ale z rolí, které si lidé přidělili. Na první pohled se to možná jeví jako jasné, protože je třeba zastávat jisté role, které společnost potřebuje k tomu, aby zdárně fungovala. Myslím tím převážně role zaměstnanecké, a v jejich...

O pravdě

05.09.2018

Pravdu jsem od dětství vnímal jako něco, co si někde přečtu, nebo mi někdo, komu věřím, řekne, a tím se stává určité tvrzení pro mě více méně svaté. Tím, že jsem v dětství nikdy příliš nečetl, jsem byl spíše odkázán na to, co mi kdo řekl. Byli to především mí rodiče a prarodiče, hlavně děda, kterého jsem vždy obdivoval a...

O Lásce

05.09.2018

O lásce existuje nekonečné množství nejrůznějších románů, filmů, písní, básní, úvah a také nikdy nevyslovených příběhů, které nosíme hluboko v srdci a často s námi umírají. Přitom si myslím, že je na ní nahlíženo mnohdy jinak, než jak si zaslouží. Tak, jako je to s osobními názory a pravdou, má na lásku každý svůj osobitý pohled. Mnoho lidí vidí...

O odpuštění

05.09.2018

Říká se, že "mýlit se je lidské a odpouštět je božské". Toto tvrzení se na první pohled jeví tak, že pokud někdo udělá chybu, je dobré mu ji odpustit. S tím se asi většina lidí dokáže ztotožnit a možná v tom nevidí až takový problém. Pak to ale může znamenat taky to, že pokud někdo udělá chybu, která se...

O posuzování

05.09.2018

V naší společnosti je beznadějně zakořeněné posuzování. Jistě, z jistého úhlu pohledu je určité vytváření úsudku zcela na místě. Jde o selekci čehokoli na základě našeho přirozeného výběru. Dalo by se říci, že je nutností, aby každý z nás měl zdravý úsudek nad vším, co ho obklopuje. Ať už se jedná o materiální věci, či osoby. Vynechejme však pro...

Hloupý Honza

05.09.2018

Nevím proč tomu tak je, i když moderní vědní disciplíny, ale i takzvané alternativní životní přístupy, na to mají své poměrně logické teorie, ale nepamatuji si příliš mnoho z mého raného, ale i pokročilejšího dětství.