Patent na moudrost

10.09.2019

Občas se mě někdo zeptá, co nebo koho považuji za zdroj moudrosti, za jakéhosi gurua, za ten nejlepší filozofický, duchovní či náboženský směr. Jednoduše jsem žádán o radu, podle koho nebo čeho myslet, když chceme trochu jinak uchopit život... 

Podle mého názoru nic takhle komplexního neexistuje 😕 Proč? Neboť jestliže platí - a o tomhle lze bez pochyby tvrdit, že platí určitě -, že každý z nás je tím jediným originálem, jenž ve své vlastní hloubce myslí, mluví, cítí a reaguje tak, jako nikdo jiný - byť nás na planetě Zemi není zrovna málo -, pak každému z nás zcela zákonitě a přirozeně vyhovuje něco jiného.

Někoho oslovuje buddhismus, jiného křesťanství. Někdo inklinuje k víře v systém, jiný k víře v talisman, osobu či sebe sama.

A možná že právě tahle rozmanitost, tahle nezměrná svoboda, s níž se v současné době potýkáme v nebývalém rozsahu, může vést ke zmatenosti, která je ornou půdou pro vychytralé podvodníčky, již se dokáží tvářit jako by měli patent na rozum a tím nás zblbnout. 

Já k tomu mohu poznamenat, že doslova utíkám před názory a postoji, které tvrdě hlásají svou pravdu a vše ostatní zatracují Nevěřím kazatelům, sebestředným guruům a odmítám jakoukoli formu extrémismu. Musím ale přiznat, že také v těchto vodách čerpám informace - je to důležité pro všeobecný přehled a pro osvojení myšlenkového principu "neodsuzování". 

Prostě se snažím být tolerantní také k netoleranci.

Kdybych však měl uvést jednoho velice inspirativního člověka, který prostě jen žije po svém a svou krásnou pravdu, k níž došel po dlouhé životní cestě, velmi nenásilnou a vtipnou formou šíří - se svými kamarády - po naší zemi, pak jde jednoznačně o Jaroslava Duška - herce improvizátora a člověka jako jsme my všichni.

Knihu Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize, kterou jsem nejednou četl a jejíž principy považuji za velice jednoduchý, nenucený a efektivní způsob, jak od základu změnit život, Jarda ztvárnil do veleúspěšné divadelní hry 👇

A z čeho nebo koho čerpáte vy? Kdo vás inspiruje? 🙂