Třetí adventní neděle

15.12.2019


🎄Vánoce jsou skoro tady, a tak mě napadlo, že tuto třetí adventní neděli věnuji jejich symbolu - Ježíš(kov)i - a také dětem👶

Protože jsou to právě děti, které mají ten nejzásadnější vliv na naší společnost, obzvlášť dnes - v době nepopiratelné transformace lidí i Země 👨‍👩‍👧‍👦💫🌏

A zatím jsem nikde nenašel nic lepšího či výstižnějšího, co by děti a jejich roli v našem životě vysvětlovalo lépe než tahle slova:


🍀

"Vaše děti nejsou vašimi dětmi.

Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě samém. Přicházejí skrze vás, ale ne od vás.

A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří.

Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky.

Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším, neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech.

Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je podobné sobě.
Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška.
Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy.

Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko.
Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás radostí.
Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje také luk, který je pevný."

🍀

Chalíl Džibrán, Prorok