Život je cesta...

29.08.2019

Život je cesta a cesta je život 🙏

Je na každém z nás, kam se rozhodneme kráčet, kudy se vydáme, jaké tempo zvolíme a hlavně kam se chceme dostat.

Ať je to jak chce, žádná cesta nikdy nevede rovně a přímo do cíle. Je třeba zdolávat hory, z těch hor pak sestupovat do nížin, abychom mohli vyšplhat na další, ještě větší horu. Přitom procházíme přes mosty, které si často musíme sami postavit, tunely, které si často musíme sami vyhloubit, skrze lesy, města, pole. Naše cesta se neustále kříží s cestou někoho jiného.

Nikdo nemůže říci, že pouze jeho cesta je ta správná, protože není. Nikdo nám nemůže poradit, protože každý zná pouze svou vlastní cestu a o té naší má jen vzdálené tušení.

Každý jsme osamělým poutníkem na cestě života. A aby naše cesta vedla tam, kam má, musíme v hloubi duše neustále myslet na cíl - věřit, že jsme ho už dosáhli 🍀 Když klopýtneme a upadneme, musíme zase vstát a pokračovat. S každou další pokořenou horou musíme oslavovat. Když už si myslíme, že nevíme kudy kam, musíme se zastavit a ohlédnout se zpět, abychom si uvědomili, kam až jsme se v tento moment dostali.

Na cestě buďme pokorní a vděční. Vzájemně si pomáhejme a motivujme se. Vyhýbejme se pohodlnosti a nepropadejme zoufalství. Dívejme se pozorně kolem sebe - vnímejme znamení, která nám pomáhají. Ale hlavně: nikdy se nenechme odradit. 

"Každý Vaší cestu nepochopí. To je v pořádku. Není to jeho cesta. Je to Vaše cesta."