Hloupý Honza Duda 


Narodil jsem se 10. prosince 1987 v Jablonci nad Nisou. Od té doby jsem se - stejně jako každý z nás - protloukal životem jak jsem uměl a jak mi bylo vysvětlováno ze strany rodičů, přátel a společenského systému, zvláště pak toho vzdělávacího. Postupem času jsem si díky jisté významné události, jež mě potkala, uvědomil, že skutečná podoba života je docela odlišná od toho, co jsem si o ní myslel - co jsem si o ní měl myslet. Přestal jsem vidět svět jako zmatené prostředí plného násilí a strachu, a zaměřil se na jeho skutečnou podstatu, která je nám většinou - často záměrně - skrývána, abychom příliš nepřemýšleli a dělali to, co se od nás očekává. Nejen proto jsem - mimo jiné - opustil řady Policie České republiky, kde jsem působil přes jedenáct let.  

Více o mně a mém vztahu k Policii České republiky v následujících odkazech:

Jak jsem se stal policistou a proč jím už nemůžu být

Kniha Můj příběh jménem Policie

Objevené a stále objevované pravdy, o nichž netvrdím, že jsou "svaté", se snažím skrze tento blog šířit dále, neboť mám nutkavou potřebu pokusit se svým dílem přispět k celkové společenské změně, která již probíhá a o které jsem pevně přesvědčen, že je pro naší budoucí existenci klíčová.

Jsem zastáncem názoru, že jediná, skutečně prospěšná změna začíná vždy u každého z nás, nikoli jejím aplikováním shora - ze strany politické moci, jak je již dlouhá staletí zvykem, což se dle mého názoru neosvědčilo, neboť pokud by tomu tak bylo, museli bychom dnes žít zcela jinak, a ne zmítáni krizemi, válkami, hladomorem, chudobou, hádkami, nekonečným soupeřením a dalšími negativními jevy. 

Možná je konečně na čase zkusit to jinak...

Nejsem o nic chytřejší nebo lepší než kdokoli z vás. Nikoho nepřesvědčuji ani nenabádám řídit se tím, co se snažím předat. Sám se učím. Možná ale najdete v mých slovech to, co "hledáte". Nebo se možná jen uvolníte u přečtení některého z mých článků, chuťovek (do blogu převedených příspěvků z facebooku) nebo rozhovorů.   

Ať už si mé výtvory přečtete, či nikoli, a ať už se vás má slova příjemně dotknou, nebo vás nijak neosloví, přeji vám, ať kráčíte po své cestě spokojeně a šťastně. 

Pokud se chcete dozvědět více o mém životním příběhu, doporučuji přečíst článek "Hloupý Honza", který je zde.